Historien

Erfaringer fra WMT Groups og andre Entreprenørselskaber, har vist at der manglede en komplet produktserie, til reparation og vedligehold af vej og afvandingsbrønde, samt området omkring brøndene.

Bitumix produktserien er specielt udviklet til dette, samt mange andre formål, som faststøbning af fremmedlegemer i vejbaner, faststøbning af lys i lufthavne, vandtætning af tunneler og kældere.

Der arbejdes kontinuerligt med test og udvikling af nye produkter og Løsninger